نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مدارس

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مدارس


جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مدارس
سرهنگ فتحی فرمانده ناحیه مقاومت خاتم دراین جلسه ،با اشاره به فضای مناسب و تحول ایجاد شده در زمینه آموزش درس آمادگی دفاعی برارتقای فرهنگ دانش آموزان  وآشنایی آنان  با فرهنگ ایثار و شهادت نکاتی را بیان نمود.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم نیزدراین جلسه با تشکر و قدردانی از تلاشهای صورت گرفته توسط بسیج دانش آموزی و فرهنگیان درعرصه های مختلف فرهنگی ، علمی ، آموزشی  بصیرت افزایی برای جامعه ، ازآمادگی آموزش و پرورش  جهت همکاری همه جانبه خبرداد.لازم به ذکراست دراین جلسه که معاون توسعه وپشتیبانی آموزش وپرورش ومسئول یسیج حوزه شهیدرجایی خاتم نیزحضور داشت درزمینه اردوی عملی درس آمادگی دفاعی مدارمتوسطه دوره دوم پسرانه ودخترانه بحث وتبادل نظر وتصممیم گیری شد.شایان ذکراست در این مرحله از اردو ، دانش آموزان با مهارت های فردی و گروهی  سازماندهی ، اسلحه شناسی ، اصول تیراندازی ، ایست و بازرسی و زندگی و وصایای شهداء آشنا خواهند شد .