نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی اعزام راهیان نورخاتم برگزارشد

جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی اعزام راهیان نورخاتم برگزارشد


جلسه کمیته هماهنگی وپشتیبانی اعزام راهیان نورخاتم برگزارشد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ورئیس کمیته هماهنگی وپشتیبانی بسیج دانش آموزی خاتم ضمن تبریک 22بهمن وایام الله دهه ی مبارک فجربرهمکاری هم جانبه آموزش وپرورش دراعزام دانش آموزان به مناطق جنگی  تاکیدنمود.همچنین سرهنگ فتحی فرمانده ناحیه مقاومت خاتم باتقدیروتشکرازتعامل وهمکاری آموزش وپرورش واعلام رضایت بخشی ازاعزام های قبلی توجه بیشتر،برنامه ریزی منسجم وهماهنگی مدیران مربیان ودانش آموزان دراعزام به مناطق جنگی راخواستارشد.گفتنی است زیبنده مسئول بسیج دانش آموزی خاتم دراین جلسه با تشریح مفاد دستورالعمل اعزام به مناطق جنگی ،آخرین هماهنگی های لازم درجهت اعزام ، بدرقه دانش آموزان تهیه بسته فرهنگی تامین وسایط نقلیه مناسب راانجام ومقررومصوب شددرتاریخ 4اسفندماه جاری قریب به 114دانش آموزبا ده پاسدار،راوی ومربی کاروان به کربلای ایران زمین اعزام شوند.هدف ازاین برنامه فرهنگی آشنایی نسل چهارم انقلاب با آرمان ها ،پیام های ،ایثارگری ها ورشادت های رزمندگان ،شهیدان جنگ تحمیلی است