نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی کمیته مستندسازی ثبت اسناد و املاک واراضی

جلسه هم اندیشی کمیته مستندسازی ثبت اسناد و املاک واراضی


جلسه هم اندیشی کمیته مستندسازی ثبت اسناد و املاک واراضی
حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه باتشکر ازحضور اعضای کمیته مستندسازی ثبت اسناد و املاک واراضی آموزش وپرورش خاطرنشان کردبا تعامل و همکاری‌های دوجانبه بتوانیم با کمک یکدیگر گامی موثر در در جهت شناسایی ،تثبیت واستفاده یهینه  از املاک ومکان های بلا استقاده  آموزش وپرورش برداریم .درادامه  جلسه هریک ازاعضا نقظه نظرات پیشنهادات خودرا جهت تسهیل اموربیان نمودند.یادآوری می شود درپایان جلسه ،تصمیم گیری شد طی مراحل اداری وبا دعوت از کارشناس حقوقی مقام های مافوق ، مکان های بلااستفاده آموزش وپرورش شناسایی ترسیم کروکی وتعیین متراژگرددووپس از تعین وتکلیف ،استفا ده مفیدوبهینه بعمل آید