نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مدیریان متوسطه دوره ی اول ودوم

جلسه هم اندیشی مدیریان متوسطه دوره ی اول ودوم


جلسه هم اندیشی مدیریان متوسطه دوره ی اول ودوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزشی دوره های تحصیلی جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه ی دوره اول ودوم  خاتم با موضوع بررسی مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی ارتقاء  وکیفیت بخشی به آموزش درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد .حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درابتدای جلسه ،ضمن تقدیر وتشکراززحمات مدیران باتبیین  برنامه های جامع آموزش وپرورش ،مدیران را به اجرای طرح های اولویت دارتوجه به آموزش ورعایت  تقويم آموزشي ساليانه ،کيفيت بخشي  به برنامه ها،نظارت برفعاليت هاي آموزشي وتعامل بيشتر با دبيران ودانش آموزان توصیه کرد.همچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزشی دوره های تحصیلی با اشاره به سند تحول بنیادین از مدیران خواست اهتمام جدی در ارتقاء ،تعمیق بخشی به مسائل آموزشی ،برگزاری کلاس های فوق برنامه وتقویتی هدایت تحصیلی وارایه خدمات مشاوره ای به کنکور یها داشته باشند.درپايان آخرين دستورالعمل ها ، بخشنامه ها وطرح های آموزشی اولویت دار مدارس  مورد بحث وبررسي قرارگرفت.گفتنی درپایان مدیران متوسطه دوره ی اول ودوم نفظه نظرات مشکلات حوزه کاری خودر را بیان کردند.