نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس آموزش و پرورش خاتم با حضور فرماندار شهرستان در تاریخ 1401/06/19 برگزار گردید

جلسه مدیران مدارس آموزش و پرورش خاتم با حضور فرماندار شهرستان در تاریخ 1401/06/19 برگزار گردید


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، جلسه مدیران مدارس با حضور مدیر آموزش و پرورش و معاونین اداره برگزار گردید علی اکبریان فرماندار در ابتدا در مورد آسیب های اجتماعی توضیحاتی ارائه نمود همچنین در این خصوص توصیه هایی به مدیران مدارس داشت.

در ادامه محمد حسین شکیبا مدیر آموزش و پرورش و معاونین و کارشناسان اداره در خصوص دستورکار جلسه توضیحاتی ارائه کردند.

در پایان مراسم تودیع و معارفه پست های معاونت آموزشی، معاونت پرورشی و ارزیابی و عملکرد برگزار گردید که از آقایان ابوالفضل ناظمیان، عباس حیدری و اکبر افخمی تقدیر و تشکر شد و آقایان محمد علی حیدری، سعید وکیلی و علی دهقان به این پست ها منصوب شدند.