نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم

جلسه مدیران متوسطه دوره دوم


جلسه مدیران متوسطه دوره دوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  جلسه ی هم اندیشی مدیران متوسطه ی دوم خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون آموزشی با موضوع بررسی روند ثبت نام دانش آموزان درسال جدید، برآوردنیروی انسانی موردنیاز کمبودها و...تشکیل شد.کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه برضرورت آماده سازی کامل ازهم اکنون جهت شروع پروژه مهرجدید تاکیدوبررفع نقیصه ها ،کمبودها وجمع آوری وسایل اسقاطی  شاداب سازی محیط آموزشی و... تکاتی بیان نمود.همچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزشی با اشاره به بحث هدایت تحصیلی مدیران را به همکاری تعامل بیشتربا مشاورین وراهنمایی اولیاء وتحلیل نتایج خردادوکنکورتوصیه کرد.ومدیراین مسائل ومشکلات آموزشی را بیان کردند