نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم


جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی خاتم باحضور مهندس محمدزاده رحمانی فرماندار،مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش یزد حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ، محمد یزدانی رئیس آموزش وپرورش مروست ،محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم ،مدیران ادارات ودیگراعضای شورای سوادآموزی  شهرستان خاتم بامحوریت بررسی مسائل ومشکلات سوادآموزی شهرستان درمحل دفتر فرمانداری خاتم برگزارشد.دراین جلسه مهندس زاده رحمانی فرماندارشهرستان خاتم ضمن تشکرازحضوراعضاء ومسئولین وبااعلام هرگونه همکاری ازناحیه ی فرمانداری بخشداری دهیاران  شهرستان خاتم وتاکید به توجه مضاعف به امرسوادآموزی ،کلیه مسئولین شهرستان را به همکاری وتعامل بیشترجهت تحت پوشش قراردادن جامعه هدف وباسوادنمودن افراد بیسواد  توصیه نمود. درادامه جلسه مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش یزد با اشاره به فعالیت های انجام شده سوادآموزی در سطح استان وپیشینه تشکیل سوادآموزی از زمان پیامبراکرم (ص) تصریح کرد بالغ بر714نفر گروه سنی 11-6ساله بیسواد دراستان شناسایی شده اند واقدام لازم درخصوص باسواد شدن شان انجام یافته  است .وی ازآحاد مسئولین جهت تعامل بیشتر با سوادآموزی دعوت به همکاری نمود. درادامه جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک حلول ماه مبارک رمضان وقدردانی ازحضورمدعوین،نقطه نظرات ،مسائل ومشکلات سوادآموزی رابیان نمود.همچنین محمد یزدانی رئیس اداره آموزش وپرورش مروست گزارش کلی از فعالیت های انجام یافته درراستای سوادآموزی مروست ارایه نمود. لازم به توضیح است ،محمدآذره  کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی  دراین جلسه ،بطوراجمالی گزارشی از فعالیت های سوادآموزی خاتم تشریح وگفت تاکنون لیست اسامی اولیاء بیسواد به آموزش وپرورش شهرستان ارسال وقریب به 50نفرازاولیاء  بیسواد نیزپالایش وشناسایی و37نفر تحت پوشش باسوادی قرارگرفته اند.گفتنی است حسن حاضری کارشناس سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش یزد نیز به لزوم نگاه نو وجدید باسوادآموزی اشاره ونقطه نظرات وپیشنهادات موردی خودرا درراستای توسعه ی برنامه های سوادآموزی بیان نمود. درادامه این جلسه هریک ازاعضا درخصوص پیشبرد بهتربرنامه های سوادآموزی شهرستان دیدگاههای خودرا ارایه وجلسه باچندین مصوبه پایان یافت