نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مربیان آمادگی دفاعی خاتم

جلسه توجیهی مربیان آمادگی دفاعی خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، جلسه توجیهی مربیان آمادگی دفاعی خاتم با حضور آقایان موسوی پور کارشناس آموزش متوسطه، فتحی مسئول بسیج دانش آموزی و اسماعیل زاده سرمربی آمادگی دفاعی در محل مدیریت آموزش و پرورش خاتم تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی (اردوهای راهیان نور) که در هفته اول اسفندماه برگزار می گردد و همچنین برنامه های اجرایی واحد عملی درس آمادگی دفاعی مرحله دوم دانش آموزان پایه نهم و دهم متوسطه بحث و تبادل نظر شد.