نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران و مشاوران پیرامون هدایت تحصیلی

جلسه توجیهی مدیران و مشاوران پیرامون هدایت تحصیلی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، در ابتدا جلسه  زارع معاون آموزش متوسطه اداره  کل آموزش و پرورش استان یزد اهمیت هدایت تحصیلی دقیق دانش اموزان و توجیه خانواده ها را مهم برشمردند. ایشان  شرایط منطقه، نیازها، استعداد و علاقه دانش آموزان را از جمله عوامل موثر در هدایت تحصیلی و انتخاب رشته عنوان نمود و یادآور شدن موضوع هدایت تحصیلی از جمله مهمترین برنامه های آموزش و پرورش است و باید در اولویت اجرا و اقدام قرار گیرد و منجر به توسعه متوازن رشته ها شود. در ادامه حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم گفت :   هدایت تحصیلی کارشناسی شده و رعایت نکات لازم باعث رشد و پیشرفت تحصیلی، جلوگیری از ترک تحصیل و... خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش خاتم با بیان اینکه : حضور مشاوران و تلاش و برنامه ریزی و توجه مدیران در راستای هدایت تحصیلی دانش آموز کمتر از توجه و نقش یک خانواده دلسوز برای ان دانش آموز نیست و چه بسا موثر تر هم باشد.بنابراین در کنار در نظر گرفتن علاقه و تمایل دانش آموزان استعداد آنان را در نظر گرفته و تا آنجا که امکان دارد مورد ارزیابی قراردهیم،چه بسا آینده دانش آموز در همین مرحله رقم خواهد خورد. در ادامه جلسه معاون آموزشی  و مدیران و مشاوران مدارس  نیز نکاتی را بیان داشتند.