نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اول و دوم و عوامل اجرایی برگزاری آزمون های علمی و بهبود عملکرد

جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اول و دوم و عوامل اجرایی برگزاری آزمون های علمی و بهبود عملکرد


جلسه توجیهی مدیران متوسطه دوره اول و دوم و عوامل اجرایی برگزاری آزمون بهبود عملکرد و علمی با حضور کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش خاتم، بذرافشان معاون آموزشی و موسوی کارشناس آموزش متوسطه در محل مدیریت آموزش و پرورش خاتم برگزار گردید.