نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی برنامه ریزی کنکور ویژه دانش آموزان

جلسه توجیهی برنامه ریزی کنکور ویژه دانش آموزان


جلسه توجیهی برنامه ریزی کنکور ویژه دانش آموزان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم جلسه ی توجیهی وبرنامه ریزی باحضور خطیبی مشاور مجرب استان جهت دانش آموزان کنکوری دختر وپسر به ترتیب درمحل های دبیرستان نمونه دولتی برکت ودبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع) برگزارشد. دراین جلسه خطیبی دانش آموزان را به برنامه ریزی،استفاده ازفرصت ها ،قابلیت ها ی موجود،هماهنگی درعملیاتی کردن برنامه های آموزش وپرورش واستفاده بهینه از زمان وحرکت کردن با برنامه منسجم جهت موفقیت بیشتردرکنکور سال آینده توصیه وبه سئوالات دانش آموزان پاسخ داد