نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی با حضور کارشناسان اداره کل استان

جلسه توجیهی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی با حضور کارشناسان اداره کل استان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، جلسه توجیهی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خاتم با حضور آقایان حسن حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی و حسن محمدی کارشناس امتحانات معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تشکیل گردید.

در ابتدا رئیس اداره سنجش و ارزشیابی استان در رابطه با بحث جذب و نگهداری سواد آموزان و شیوه کلاس داری قبل از شروع هر جلسه درس و بعد از تدریس توضیحات کامل و مبسوطی را بیان نمودند.

در ادامه کارشناس امتحانات سواد آموزی در خصوص روش تدریس کتاب های دوره پودمانی خاص آموزش فرد به فرد، مطالب و نکات ارزشمندی را بیان نمودند.

در پایان به سؤالات آموزش دهندگان پاسخ داده شد و جلسه با ذکر صلوات به اتمام رسید.