نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی طرح های اولویت دارآموزشی وپرورشی وفضاهای آموزشی

جلسه بررسی طرح های اولویت دارآموزشی وپرورشی وفضاهای آموزشی


جلسه بررسی طرح های اولویت دارآموزشی وپرورشی وفضاهای آموزشی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه ازحضورباشکوه فرهنگیان درجشن یزرگ فرهنگیان درهفته مقام معلم صمیمانه قدردانی نمودوی با تشریح  وبررسی طرح های آموزش وپرورشی اولویت دار سال تحصیلی جاری مدیران را به  ساماندهی بهینه فضا های آموزشی درسال آتی ،ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی ، توسعه فرهنگ گروهی و تقویت مشارکت کارکنان در مدرسه  توصیه نمود.گفتنی است درادامه جلسه معاونین آموزشی وپرورشی به بیان اهم فعالیت ها طرح ها برنامه های درسال تحصیلی 4-93پرداختندوازفعالیت های شاخص، روبه رشد وکسب رتبه های برتراستانی منطقه ای درحوزه های آموزشی وپرورشی قدردانی نمودند