نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن قرآن آموزی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دبستان شهید آیت الله غفاری

جشن قرآن آموزی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دبستان شهید آیت الله غفاری


جشن قرآن آموزی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دبستان شهید آیت الله غفاری
جشن شكرگزاری كسب مهارت روخوانی قرآن دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی دبستان شهید آیت الله غفاری باحضور آموزگار،مربی قرآن ودیگرپرسنل این دبستان برگزار شد.دراین مراسم معنوی دانش آموزان پایه ی سوم دبستان قرآنی باحضور آموزگارومربی قرآن بصورت دست جمعی سوره های قرآن را باهم تلاوت وشکرتوانایی کسب مهارت روخوانی قرآن راجشن گرفتند