نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن الفیای دانش آموزان دبستان فاطمیه

جشن الفیای دانش آموزان دبستان فاطمیه


جشن الفیای دانش آموزان دبستان فاطمیه
آئین جشن شکرگزاری درکسب مهارت های خواندن ونوشتن دانش آموزان پایه اول دبستان فاطمیه باحضورمدیر،آموزگارومربی امورتربیتی این دبستان برگزارشددراین مراسم دانش آموزان شکرخواندن ونوشتن را بجا آوردندواززحمات یکساله ی آموزگارخودعزیزی تقدیروتشکرنمودند.زهرا خلیل زاده مدیروهاجرمحمودی مربی اموربیتی دبستان فاطمیه دراین جشن حضورداشتند