نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن الفبای فارسی دبستان حضرت زینب (س)

جشن الفبای فارسی دبستان حضرت زینب (س)


جشن الفبای فارسی دبستان حضرت زینب (س)
دراین مراسم زیبا دانش آموزان پایه اول دبستان حضرت زینب باحضور مدیر، آموزگارپایه اول ودیگر آموزگاران جشن شکرتوانیی خواندن ونوشتن رابجا آوردندواززحمات بی شائبه آموزگار خود تقدیرنمودند.اجرای چندبرنامه فرهنگی ،توزیع کیک جشن الفباوگرفتن عکس دست جمعی یادگاری بخش دیگر ازاین آئین بود