نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی

جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی


جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر در امر سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش وپرورش استان يزد،"سيد محمد ميرمحمدي"در نحستين جشنواره تجليل از دستگاه هاي برتر در حوزه سواد آموزي استان كه در تالار فرهنگيان برگزار شد، با اشاره به تشكيل نهضت سوادآموزي به فرمان امام خميني(ره)، سواد را ابزاري براي رسيدن به دانايي دانست و گفت: افراد زيادي هستند كه ممكن است با وجود دارا بودن سواد، دانايي نداشته باشند چرا كه دانايي مقوله اي جداي از بحث سواد است و بسياري از افراد با سواد ممكن است در طيف افراد جاهل قرار گيرندلازم به توضیح است که در ارزیابی سال۱۳۹۳، نهضت سواد آموزی شهرستان های خاتم، تفت و مهریز رتبه های اول تا سوم استان را کسب نموده اند.