نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمرین مهارت های زندگی دانش آموزان مدرسه نجمه

تمرین مهارت های زندگی دانش آموزان مدرسه نجمه


تمرین مهارت های زندگی دانش آموزان مدرسه نجمه
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه دوره اول نجمه در یک حرکت  عملی که با نظارت دبیرمربوطه غفوری آموزش های مهارت زندگی را دردرس کار وفناوری باپخت شیرینی های متنوع تمرین وبه نمایش گذاشتند.گفتنی است هدف از این برنامه تمرین عملی ،سرعت کیفیت بخشی به کارعملی درس کاروفناوری بوده است