نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم

تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم


تشکیل جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی خاتم به ریاست آقای حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش و پرورش و با حضور کلیه اعضا در محل مدیریت اداره تشکیل گردید.

ابتدا آقای کاظمی نسب رییس اداره آموزش و پرورش ، از فعالیتهای شش ماهه سواد آموزی که منجر به کسب رتبه های برتر در استان شده است تقدیر و تشکر بعمل آوردند .

مدیر آموزش و پرورش خاتم همچنین  نسبت به بازدید هایی که از کلاسهای سواد آموزی داشتند از نظم ، انضباط و آمادگی آموزش دهندگان نکاتی را بیان نمودند و از نحوه بازدید رضایت کامل داشتند.

در ادامه محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی خلاصه ای از  عملکردهای شش ماهه اول سال 94 را در جمع اعضا بیان نمودند و از اینکه سواد آموزی خاتم رتبه اول استان در حجم ابلاغی و ارزیابی عملکرد ، را کسب نموده را مدیون تلاش های همکاران در معاونت سواد آموزی استان یزد ، فرمانداری و مدیریت آموزش و پرورش خاتم و سایر  دستگاهها و نهاد های  شهرستان دانستند.