نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی  اداره آموزش و پرورش خاتم  ، دومین جلسه  شورای پشتیبانی  سواد آموزی خاتم با حضور  کلیه اعضا و به ریاست محمد زاده  رحمانی  فرماندار و ریس شورای پشتبانی  سواد آموزی  در  محل  فرمانداری تشکیل گردید .

در ابتدا جلسه  مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم ،  در رابطه  با اهمیت  سواد و نقش آن در توسعه  توضیحاتی  را بیان  نمودن و سواد  را زیر  ساخت  بر کلیه  دستگاهها  اجرایی  شهرستان  را برشمرد و به موقعیت های  سواد  آموزی شهرستان  و جایگاه آن  در استان  مطالبی  را خدمت  حضار  بیان نمودند . در ادامه آقای حبیب الله کاظمی نسب  مدیر آموزش و پرورش خاتم هم  در رابطه  با حجم ابلاغی  سواد آموزی شهرستان  و مشکلات  موجود توضیحات کاملی  را بیان  نمودندو اشاره  نمودند  علیرغم  برخی مشکلات   سواد آموزی  خاتم  موفق  شده است  تعداد  سوادآموز بیشتری  را  تحت  پوشش قرار دهد .

در ادامه  محمد آذره  کارشناس  مسئول  سواد آموزی  ، مصوبات جلسه قبل را مرور نمودند و  خلاصه ای   از عملکرد  سواد آموزی را  از ابتدای  سال جاری و آمارگیری نفوس و مسکن  توضیحات  کاملی  را خدمت  حضار  در جلسه بیان  نمود .