نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه توجیهی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خاتم

تشکیل جلسه توجیهی آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، اولین جلسه توجیهی آموزش دهندگان در رابطه با سوادآموزان خود آموز در محل مدیریت آموزش و پرورش خاتم تشکیل گردید.

محمد آذره کارشناس مسئول سواد آموزی در رابطه با اهداف طرح، ایجاد انگیزه و روش تدریس های نوین توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

ایشان خاطرنشان کرد در صورت قبولی پایان دوره سواد آموزان یک میلیون تومان بن کارت به آنان تعلق خواهد گرفت.

در پایان به سؤالات آموزش دهندگان پاسخ داده شد.