نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح عملی درس زیست شناسی درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم

تشریح عملی درس زیست شناسی درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم


تشریح عملی درس زیست شناسی درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم در راستای اجرای تحول بنیادین وکیفیت بخشی به آموزش وتوجه بیشتربه مفهوم محوری دروس به دبیری جوادستوده ،دانش آموزان سال سوم تجربی دیبرستان آیت الله طالقانی بطور عملی وعینی با مفاهیم این درس درمحل آزمایشگاه زیست شناسی پژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم آشنا شدند