نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشرف نیروهای خدماتی به مشهدالرضا

تشرف نیروهای خدماتی به مشهدالرضا


تشرف نیروهای خدماتی به مشهدالرضا
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  نزدیک به 40تن از فرهنگیان شاغل درپست های خدمتگزاری وسرایداری مدارس این مدیریت به مدت چهارروزبه بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا مشهد مقدس مشرف شدندتادرایام محرم حسینی ازفیوضات معنوی وملکوتی این بارگاه باعظمت بهره مندشوند