نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی برکت خاتم به همت بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی برکت خاتم به همت بنیاد قلم چی


تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه نمونه دولتی برکت خاتم به همت بنیاد قلم چی

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با حضور معاون فرماندار،مديرو معاون آموزشی مدیریت  آموزش و پرورش خاتم  مدير كانون فرهنگی آموزش (قلم چي)  خاتم ،مسئولین مدرسه ،کتابخانه ي دبیرستان دخترانه نومنه دولتی برکت  افتتاح شد.در اين مراسم، محمدصادق زاده مدیرنمایندگی كانون فرهنگی آموزش خاتم ، ضمن خيرمقدم اهداف وعملكرد بنیاد علمی - آموزشی قلم چی را تشريح  نمود.در ادامه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم مراتب تقدير و تشكر خود را از بنیاد قلم چی و كانون خاتم  برای  تجهيز كتابخانه  دبرستان نمونه دولتی برکت در جهت بالا بردن فرهنگ كتاب و كتابخواني با توجه به معضلات فرهنگي و مقابله با آن بيان كرد.گفتنی است دراین آئین فرهنگی تعداد 136جلد کتاب ،8دستگاه میزمطالعه یک دستگاه رایانه وتعداد سه قفسه کتاب جمعا به مبلغ 57600000ریال از طرف نمایندگی کانون قلم چی درخاتم به کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی برکت اهداء شد

.