نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از عوامل اجرایی ستاد اسکان نوروزی

تجلیل از عوامل اجرایی ستاد اسکان نوروزی


تجلیل از عوامل اجرایی ستاد اسکان نوروزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش ،مسئول ستا د اسکان ودیگر عوامل اجرایی ،آئین تجلیل از عوامل اجرایی ستاداسکان نوروزی خاتم در محل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد .حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تفدیروتشکر صمیمانه ازعوامل اجرایی ستا داسکان نوروزی خاتم همکاری صممیت وتلاش خستگی ناپذیر عوامل اجرایی ستاداسکان نوروزی آموزش وپرورش  خاتم راستود. شایان ذکراست در طول سفرهای نوروزی قریب به 1900مسافر فرهنگی وغیرفرهنگی درپایگاه ها ومراکز اقامتی ستاداسکان آموزش وپرورش خاتم اسکان داده شدند.دراین آئین فرهنگی 10نفراز عوامل اجرایی ستاداسکان آموزش وپرورش با اهداء لوح سپاس تجلیل شدند