نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از سادات هنرستان کشاورزی شهید سید مصطفی خمینی

تجلیل از سادات هنرستان کشاورزی شهید سید مصطفی خمینی


تجلیل از سادات هنرستان کشاورزی شهید سید مصطفی خمینی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با حضور مدیرهنرستان ،هنرجویان وهنرآموزان هنرستان کشاورزی شهید سید مصطفی خمینی (ره ) ضمن گرامیداشت دهه ی ولایت بصیرت ورویدادتاریخی غدیرخم از هنرآموزان وهنرجویان سادات این مجموعه آموزشی تجلیل شد درحاشیه این مراسم  ویژه برنامه ی جشن عید سعید خم برپا شداین مراسم بااجرای چندبرنامه ی فرهنگی نیزهمراه بود