نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان رتبه اول مسابقات فرهنگی-قرآنی مرحله شهرستان-خاتم + تصاویر

تجلیل از دانش آموزان رتبه اول مسابقات فرهنگی-قرآنی مرحله شهرستان-خاتم + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم، از دانش آموزان رتبه برتر خاتم در مسابقات فرهنگی و هنری و قرآن، نماز و عترت مرحله شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

محمد حسین شکیبا معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش خاتم، ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه و هفته مقام معلم، اظهار داشت:

از آنجایی که مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقات قرآن، نماز و عترت یکی از بزرگترین رویداد های فرهنگی است که نقش مؤثر و بی بدیلی در شناسایی، شکوفایی و تربیت دانش آموزان همسو با معیارهای نظام اسلامی و اعتدال فرهنگ عمومی مبتنی بر آموزه های دینی دارد و این هم ضرورت برنامه ریزی، دقیق و کیفی را در این باره ایجاب می نماید.

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مدیران، مربیان و معاونین پرورشی که در زمینه برگزاری مسابقات مرحله آموزشگاهی و در زمینه تقویت و آمادگی دانش آموزان جهت حضور در مرحله شهرسان اهتمام جدی را معمول داشته اند و تشکر ویژه از داوران محترم بدینوسیله پس از اتمام مسابقات مرحله شهرستان تصمیم گرفته شد از دانش آموزان حائز رتبه برتر شهرستان تجلیل به عمل آید. لذا از حمایت مدیریت محترم آموزش و پرورش خاتم، معاونین آموزشی و پشتیبانی، برنامه یزی و توسعه مدیریت و دیگر همکارانی که با حوزه پرورشی همکاری لازم را داشته اند، سپاسگزاری می گردد.

معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش خاتم، از 210 نفر دانش آموز حائز رتبه برتر مرحله شهرستان هر آموزشگاه و در حضور دانش آموزان، مدیر، دبیران و مربیان و دیگر همکارن آن آموزشگاه ها تجلیل و تقدیر به عمل آورد.