نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان تشکیلات فرزانه دبستان حضرت زینب (س)

تجلیل از دانش آموزان تشکیلات فرزانه دبستان حضرت زینب (س)


تجلیل از دانش آموزان تشکیلات فرزانه دبستان حضرت زینب (س)
براساس این گزارش واصله دراین آئین که عطایی مربی تشکیلاتی فرزانه وساطوریان مربی پرورشی فرهنگی وتیموری مسئول سازمان دانش آموزی نیزحضورداشتندبااهدای جوائز ولوح های سپاس دانش آموزان تشکیلاتی فرزانه دبستان زینب مورد تجلیل وتقدیرقرارگرفتند