نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازدبیران دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا

تجلیل ازدبیران دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا


تجلیل ازدبیران دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا
دراین مراسم که درراستای  پاسداشت هفته مقام معلم صورت گرفته بودبا اهداء لوح سپاس وهدیه ای اززحمات بی شائبه ی دبیران دبیرستان علوم ومعارف اسلامی صدرا تجلیل  وتقدیروتشکرشد