نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازدانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)

تجلیل ازدانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)


تجلیل ازدانش آموزان دبستان حضرت زینب (س)
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش وتیموری کارشناس آموزش ابتدایی خاتم باحضور دردبستان حضرت زینب(س) از تلاش ها ی دانش آموزان  براساس میزان تلاش وفعالیت های صورت گرفته با اهداء جوائزی تقدیروتشکر نمودندگفتنی است مدیرودیگرآموزگاران دبستان حضرت زینب (س) نیزدراین آئین حضورداشتند