نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازدانش آموزان برترسنجش علمی دبیرستان نمونه برکت

تجلیل ازدانش آموزان برترسنجش علمی دبیرستان نمونه برکت


تجلیل ازدانش آموزان برترسنجش علمی دبیرستان نمونه برکت
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم با پاسداشت سالروز میلادباسعادت شکافنده علم ودانش پنجمین اخترتابناک اسلام ولایت امام محمدباقر(ع) دانش آموزان برترآزمون های سنجش علمی مراحل شهرستانی واستانی دبیرستان نمونه برکت تجلیل شدند.ایزدپناه مدیردبیرستان برکت دراین آئین باتبریک وتوصیه  به تلاش ،کوشش وکسب افتخارات بیشترعرصه ی علمی وموفقیت روزافزون بااهداء تندیس ولوح سپاس دانش آموزان را موردتشویق وتقدیرقرارداد