نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازامام جماعت دبستان فاطمیه

تجلیل ازامام جماعت دبستان فاطمیه


تجلیل ازامام جماعت دبستان فاطمیه
آئین تجلیل از امام جماعت دبستان فاطمیه حجه الاسلام اسمعیل دهقان باحضور مدیراین دبستان برگزارشددراین حرکت فرهنگی زهرا خلیل زاده مدیردبستان فاطمیه با اهداء هدیه ولوح سپاس تقدیروتشکربعمل آمدگفتنی است حجه الاسلام اسمعیل دهقان از ابتدای سال تحصیلی جاری اقامه نمازظهروعصر دبستان فاطمیه وبرگزاری جلسات دینی مناسبت های مذهبی را بعهده داشت
.