نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک به دانش آموزان کاظمی نسب،کشاورز ورسولی

تبریک به دانش آموزان کاظمی نسب،کشاورز ورسولی


تبریک به دانش آموزان کاظمی نسب،کشاورز ورسولی
پذیرفته شدن دانش آموزان مریم کاظمی نسب ،محمدامین رسولی ومحمدجعفرکشاورزدرآزمون استعدادهای درخشان دوره اول را که نشان از نبوغ تلاش پشتکار وسخت کوشی فرزندان دیارمان وبرنامه ریزی پیگیری مجدانه مدیران ومعلمین زحمتکش وساعی مدارس آیت الله غفاری ،شهید محمدمنتظر القائم  می باشد به عموم فرهنگیان وخانواده محترم شان تبریک می گوییم وتوفیق روز افزون شان را درعرصه ی کسب علم ودانش ازخداومد منان مسئلت داریم