نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست وهشتمین جلسه شورای اداری خاتم تشکیل شد

بیست وهشتمین جلسه شورای اداری خاتم تشکیل شد


بیست وهشتمین جلسه شورای اداری خاتم تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم در بیست وهشتمین جلسه ی هم اندیشی شورای اداری ضمن تقدیر وتشکر از زحمات کلیه فرهنگیان بطورتفصیل گزارشی از اهم موارد جلسه ی روز گذشته نشست روسا ومدیران اداره های آموزش وپرورش شهرستان  ها ومناطق که دریزد تشکیل شده بود ارایه نمود. وی با اشاره به اهداف کیفی آموزش وپرورش همگان را به انجام امورآموزش وپرورشی  بصورت کیفی ،شفاف ،بروز ،پیگیری طرح ها وبرنامه های مصوب ،نظارت مستمر،تعامل با دیگران ومشارکت جویی در برنامه ها توصیه نمود.درادامه این نشست هریک از معاونین وکارشناسان به فراخوروقت مقرر اهم مسائل ومشکلات  حوزه کاری خود را بیان کردند.گفتنی جلسه هم اندیشی شورای اداری خاتم  هرهفته روزهای دوشنبه طبق وحدت رویه مصوب برگزارمی شود