نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش

بیستمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش


بیستمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم، بیستمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش با هدف بحث وبررسی درزمینه مسائل ومشکلات آموشی وپرورشی درمحل دفتر آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد.دراین جلسه پس از تلاوت آیات کلام وحی ،حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیر وتتشکر ازکارکنان وفرهنگیان بر اجرای طرح های اولویت دار آموزش وپرورشی تعمیق وشتاب بخشی به مسائل واجرای برنامه جامع آموزش وپرورش تاکید نمودد.رادامه جلسه هریک ازکارکنان به فراخور وقت اهم مسائل ومشکلات حوزه ی کاری خودرا بیان کردند