نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری گفتمان دینی عاشورا ومهدویت دردبیرستان انقلاب اسلامی

برگزاری گفتمان دینی عاشورا ومهدویت دردبیرستان انقلاب اسلامی


برگزاری گفتمان دینی عاشورا ومهدویت دردبیرستان انقلاب اسلامی
دراین آئین فرهنگی حجه الاسلام مسلم کامیاب روحانی طرح هجرت ومبلغ فرهنگی درخصوص اهداف قیام امام حسین (ع )وفریضه ی امربه معرف ونهی ازمنکروانتظاروفلسفه مهدویت نقطه نظراتی بیان نمودند.وی دانش آموزان را به رعایت مسائل اسلامی وآماده سازی  زمینه های فرج وظهورحضرت صاحب الزمان توصیه نموددرپایان به سوالات دانش آموزان وشبهات دینی پاسخ داده شد