نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ، طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مدارس

برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ، طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مدارس


برگزاری کلاس آموزشی توجیهی ، طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مدارس

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، کلاس آموزشی توجیهی ، طرحهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مدارس با حضور شایق کارشناس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ،  مدیران و مربیان مجری طرح برگزار گردید.