نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاسهای توانمند سازی ویژه مشاورین کنکور شهرستان خاتم

برگزاری کلاسهای توانمند سازی ویژه مشاورین کنکور شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، دوره آموزش مقدماتی توانمند سازی مشاورین کنکور در شهرستان خاتم اغاز شد. این دوره به صورت مجازی با همکاری قرارگاه پیشرفت و ابادانی سپاه الغدیر یزد و معاونت آموزشی آموزش و پرورش خاتم در سه جلسه مقدماتی شروع به کار کرد . گفتنی است در این دوره 12 نفر از همکاران آموزش و پرورش خاتم مباحث تخصصی مشاوره ای کنکور و تحصیلی را زیر نظر دکتر اکبرنژاد فرا می گیرند.