نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی پایه چهارم با حضور مدرس کشوری

برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی پایه چهارم با حضور مدرس کشوری


برگزاری کارگاه آموزشی ریاضی پایه چهارم با حضور مدرس کشوری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف ارتقا آموزش ،توانمندسازی ،کیفیت بخشی به آموزش باحضور خانم ابراهیمی مدرس کشوری ،کارگاه بررسی ریاضی وتوانمندسازی آموزگاران پایه چهارم ابتدایی با شرکت کارشناس آموزش ابتدایی خاتم،سرگروه ها ،آموزگاران ،مدیر آموزگاران ابتدایی هرات ومروست،با محوریت کیفیت وتعمیق بخشی به برنامه های آموزش ابتدایی پایه چهارم ابتدایی درمحل هنرستان کاردانش ام البنین  برگزار گردید.در این کارگاه  آموزشی ،خانم ابراهیمی مدرس کشوری به بیان اهداف کلی کتاب ریاضی پایه چهارم ،علل تغییر محتوای آن  درراستای سندتحول بنیادین پرداخت وبه بررسی فصول کتاب ریاضی  اقدام نمود. مدرس کشوری همچنین  عینیت بخشیدن به تعمیق یادگیری رامورد تاکید قرار دادو در پایان به سئوالات  ومشکلات درسی شرکت کنندگان  پاسخ داد