نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری همایش اختلالات یادگیری

برگزاری همایش اختلالات یادگیری


برگزاری همایش اختلالات یادگیری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپررش خاتم همایش اختلات یادگیری باشرکت جمعی ازآموزگاران ابتدایی وباسخنرانی خانم شعربافان از استثنایی یزد درمحل کانون آیت الله خاتمی هرات برگزارشد.دراین همایش آموزگاران خاتم با آسیب ها وراه های مقابله با آسیب ها وانواع اختلالات یادگیری دردوره ابتدایی آشنا شدند.درپایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .گفتنی محمدکاظمی نسب معاون آموزشی وغلاعلی تیموری کارشناس ابتدایی خاتم نیزدراین همایش حضورداشتند