نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه فوتبال مدارس ابتدایی

برگزاری مسابقه فوتبال مدارس ابتدایی


برگزاری مسابقه فوتبال مدارس ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم در پی برگزاری مسابقات فوتبال درون مدرسه ای  دانش آموزان خاتم درنهایت با انجام آخرین بازی تیم ها، تیم  دانش آموزی دبستان جیحون  حائز رتبه ی اول شهرستان شدوطی آئینی از دانش آموزان این دبستان با اهداء لوح سپاس وجام قهرمانی تجلیل شد