نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره ی انتقال

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره ی انتقال


برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره ی انتقال
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درراستای نکوداشت سی و ششمین ساگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسابقه ی بزرگ کتابخوانی ویژه سوادآموزان دوره انتقال خاتم باشرکت هفتادنفرسوادآموز درمحل نمازخانه مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد.لازم به ذکراست مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی ودیگر اعضای گروه بهبودکیفیت خاتم ازروندبرگزاری آزمون بازدید کردند.محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم، هدف از برگزاری این آزمون را گسترش وترویج فرهنگ مطالعه کتابخوانی دربین سوادآموزان وارتقاء ،اگاهی بخشی مخاطبان جهت مشارکت بیشترخانوده ها درفعالیت های اقتصادی فرهنگی عنوان کرد