نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم روز زمین پاک در آموزشگاه نواب صفوی خاتم + تصاویر

برگزاری مراسم روز زمین پاک در آموزشگاه نواب صفوی خاتم + تصاویر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خاتم ، مراسم روز زمین پاک با مشارکت دانش آموزان آموزشگاه نواب صفوی ، پرسنل شهرداری ، شبکه بهداشت ، محیط زیست ، دانشگاه آزاد و تربیت بدنی خاتم برگزار شد .