نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سازماندهی نیرو های آموزش ابتدایی خاتم

برگزاری سازماندهی نیرو های آموزش ابتدایی خاتم


برگزاری سازماندهی نیرو های آموزش ابتدایی خاتم
حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم باحضور درجلسه ی سازماندهی اززحمات بی شائبه ی کلیه ی آموزگاران قدردانی وبرکیفیت بخشی وارتقای آموزش  ابتدایی درسال تحصیلی جدید تاکید نمود.گفتنی است دراین جلسه بانظارت اعضای شورای سازماندهی  ،کلیه ی نیروهای ابتدایی برحسب امتیازات مکتسبه تعین تکلیف  شدندودر هنگام سازماندهی علاوه بر واحد آموزشی، پایه تحصیلی آنان از طریق پاورپوینت مشخص شد تا زمینه شرکت شان در دوره های آموزشی ضمن خدمت فراهم گردد.قابل ذکراست پس از ارایه نقطه نظرات وتوصیه های مسئولین مربوطه ،120نفر نیروی ابتدایی دراین جلسه  جهت سال تحصیلی 94- 93سازماندهی  شدند