نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ی آموزشی ضمن خدمت مدیران

برگزاری دوره ی آموزشی ضمن خدمت مدیران


برگزاری دوره ی آموزشی ضمن خدمت مدیران
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف تقویت مهارت های یادگیری ،آموزش وآشنایی بیشتربابرنامه های کاربردی آموزشی ،دوره ی آموزشی ضمن خدمت ویژه مدیران درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد.دراین دوره که با مدرسی سعید برزگری کارشناس فن آوری اطلاعات وآمار ورضااکبری نژادکارشناس امتحانات برگزارشد.مدیران با مهارت های نوین کاربا اتوماسیون ،اجرای برنامه های امتحانات،سیستم سناد وبرنامه های مالی وآموزشی و...آشنا شدند