نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی


برگزاری دوره ضمن خدمت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی باحضور کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم ،باهدف ارتقاء بخشی به مهارت های نوین تدریس آموزشی  یکنواخت،تشریح ،تبیین آئین نامه های آموزشی وامتحانات دوره ضمن خدمت آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خاتم درمحل نمازخانه مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم تصریح کرد این دوره باشرکت 23نفرازآموزش دهندگان وبا هدف ایجادوحدت رویه درنحوه تدریس یکنواخت ،آموزش مفاهیم ،روش های نوین تدریس ،توجیه آخرین آئین نامه ها ی آموزشی ، امتحانات ،تدریس عملی بصورن نمونه وبررسی مسائل ومشکلات آموزش دهندگان برگزارشد. یادآوری می شود حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم ازاین دوره آموزشی بازدیدواززحمات کلیه آموزش دهندگانی که در بحث تقویت، کیفیت بخشی ،جذب ونگهداری سوادآموزان نهایت تلاش واهتمام جدی داشته اند تقدیروتشکر نمودوبه سوالات آنان پاسخ گفت