نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی تیم سازی ومقررات اردوها سازمان دانش آموزی

برگزاری دوره آموزشی تیم سازی ومقررات اردوها سازمان دانش آموزی


برگزاری دوره آموزشی تیم سازی ومقررات اردوها سازمان دانش آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،فلاح زاده کارشناس مسئول ومدرس اردوی های سازمان دانش آموزی یزد دراین دوره آموزشی 14ساعته، مربیان تشکیلاتی فرزانه وپیشتازخاتم را با اهم قوانین ومقررات تشکیل تیم وبرگزاری اردوها ی گروهی آشنا نمودگفتنی است درصورت کسب نمره قبولی برای شرکت کنندگان گواهی ضمن خدمت صادرخواهدشد