نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای اداری

برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای اداری


برگزاری جلسه ی هم اندیشی شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه ضمن تشکر ازحضور اعضا وبا اشاره به سندتحول بنیادین برهمسوشدن با سیاست های وزرات متبوع ، تحلیل  طرح های اولویت دارجمع بندی وشاسایی نقاط قوت وضعف نکاتی بیان نمودوی با توجه به نزدیکی هفته مقام معلم بربرگزاری جشن باشکوه درهفته گرامیداشت مقام معلم تاکیدنمود.درادامه هریک ازمعاونین وکارشناسان نقطه نظرات پیشنهادات موردی درزمینه مسائل جاری بیان نمودند.گفتنی است درحاشیه این جلسه ستادامتحانات سوادآموزی خاتم تشکیل ومحمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم باتشریح گوشه ای ازفعالیت های سوادآموزی خاتم اعضای ستادامتحانات سوادآموزی را معرفی وخواستارتامین فضا وامکانات وهمکاری لازم با سوادآموزی شد