نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی هماهنگی گرامیداشت هفته مقام معلم

برگزاری جلسه ی هماهنگی گرامیداشت هفته مقام معلم


برگزاری جلسه ی هماهنگی گرامیداشت هفته مقام معلم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،مهندس محمد زاده رحمانی فرماندار ورئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان خاتم دراین جلسه ضمن تقدیر وتشکر ازحضوراعضای ستادگرامیداشت هفته مقام معلم وبا اشاره به نقش وجایگاه والای معلم درجامعه برهمکاری فرمانداری وسایرادارات خاتم جهت کیفی سازی برنامه های هفته گرامیداشت هفته مقام معلم تاکید کرد.همچنین حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش دراین جلسه اهم برنامه های پیشنهادی ستادگرامیداشت هفته مقام معلم خاتم را تشریح ودرپایان باتبادل اندیشه بحث وبررسی طرفین ،آخرین هماهنگی های لازم جهت هرچه باشکوهتر برگزارشدن برنامه ها ی هفته مقام معلم تصمیم گیری شد