نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم

برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم


برگزاری جلسه ی شورای آموزش وپرورش خاتم

به گزارش روابط عمومی  واطلاع رسانی آموزش و پرورش خاتم  ، دراین جلسه  برنامه های هفته استقبال از مهر در مدارس و نحوه برگزاری آیین های زنگ مهر و مقاومت ، برنامه های نمادین جشن شکوفه ها ، بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، طنین بانک توحید و سایر برنامه های مرتبط با بازگشائی  مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.گفتنی است مهندس محمدزاده رحمانی فرماندار شهرستان دراین جلسه با اشاره به اهمیت بازگشایی مدارس ،برهماهنگی  بیشتر وآمادگی کامل مدارس جهت آغاز سال تحصیلی جدیدتاکید کرد.شایان ذکراست حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درآغاز شروع جلسه ضمن تقدیرصمیمانه از حضور اعضا مصوبات جلسه ی قبل را قرائت نمود